Hoe word je gezond?

Helemaal gezond worden en geen klachten meer hebben is mogelijk. Mensen die (bijna) nooit ziek zijn, zitten niet anders in elkaar. Het verschil zit hem in de activatie van de stressrespons door ziekte (of iets anders) die daarna niet meer tot rust is gekomen. Net zoals andere mensen meestal gezond zijn is dat voor iedereen mogelijk door het stoppen van de, mogelijk geheel onbewuste, stressrespons.

De stressrespons is een functie die gestuurd wordt vanuit ons onderbewuste. Door medici wordt er van uitgegaan dat onze neurologie een autonoom werkend systeem is en dat we dus ook niet bewust invloed uit kunnen oefenen op de stressrespons. Nu, dat blijkt anders te zitten.

Je hebt misschien geen invloed op je ziekte maar wel op hoe je je voelt. Als je naar een rustige omgeving gaat, dan word je rustig. Hieruit blijkt dat je zélf bij machte bent om je gevoel te beïnvloeden. Je gevoel heeft invloed op je neurologie.

De combinatie, dat de stressrespons verantwoordelijk is voor ziekte die niet weggaat en dat we invloed hebben op onze neurologie maakt dat we ons eigen herstel in werking kunnen zetten.

Het is eenvoudig toe te passen maar waar het in de praktijk op neer komt is dat het hard werk is. Het harde werk betaalt wel af, want zodra je merkt dat het je gezond maakt blijf je doorgaan!