Disclaimer

Bij gezondheidsklachten wend je je eerst tot een arts. StressRespons pretendeert geen aandoeningen te genezen. De training beoogt het stoppen van het vecht- en vluchtmechanisme in situaties waarbij je niet in levensgevaar bent. De methode van StressRespons is empirisch bewezen.

Verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij deelname aan het trainingsprogramma van StressRespons blijven bij de deelnemer zelf. Het is belangrijk je vragen te allen tijde aan de trainer te stellen en stagnatie in herstel te melden.

De training bijwonen garandeert je geen succes. Het ‘stop de stressrespons-proces’ in het dagelijks leven voortdurend toepassen geeft je de veranderingen die je wenst. Niet iedereen die zich aanmeld wordt automatisch aangenomen voor de training. Bij de intake wordt er uitvoerig stil gestaan bij je motivatie.