Herkomst methode

Internationaal bekende techniek
Voor de techniek die ik in deze training gebruik heb ik de opleiding gevolgd bij Phil Parker in Londen.
Het is sinds 1996 ontwikkeld door acht behandelaren die samenwerkten om een oplossing te vinden voor onbehandelbare aandoeningen. Ze gebruiken de ontwikkelde techniek in hun praktijken verspreid over de wereld en helpen mensen te herstellen van moeilijk (door medicijnen of therapeutische methoden) te behandelen klachten.

De reden dat deze techniek in een training gegeven wordt is omdat het geen therapie is. Daarnaast roept de techniek veel vragen op die allemaal beantwoord zullen worden in de drie dagen training.

In de techniek zitten ook de inzichten van Voice dialog. Dit gaat er van uit dat we allemaal tegen onszelf praten en dat de relatie die we met onszelf hebben ons welbehagen bepaalt.

De verklaring hoe het onderbewuste te hertrainen is in zijn reacties, wordt gegeven door Neuro Liguistisch Programming (NLP). Deze stroming naast de psychologie en psychotherapie richt zich op een fundamentele andere zienswijze van het menselijk functioneren. NLP gaat er van uit dat niets ‘vast’ is in het brein. Neuro-science heeft nu ook op basis van die nieuwe hypothesis aangetoond dat het brein inderdaad plastisch is (neuroplasticiteit).

Ashok Gupta werkt met hetzelfde principe van het hertrainen van de amandelkern en integreert daar ook meditatie bij.